Centrum Medyczne WUM

ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa

Stomatologia - Oddział CMWUM Emilii Plater

ul. E. Plater 21, 00-688 Warszawa

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na bardzo dużą liczbę połączeń występują problemy z połączeniem do Telefonicznej Obsługi Pacjenta CMWUM. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.cmwum.pl/kontakt/ lub bezpośrednio w punktach obsługi pacjenta w naszych placówkach.

Przepraszamy za niedogodności.
Zespół TOP CMWUM

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Niniejsze „Zasady udostępniania dokumentacji medycznej” regulują kompleksowo kwestie związane
z udostępnianiem dokumentacji medycznej prowadzonej przez Centrum Medyczne Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-097), ul. Jana Nielubowicza 5,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000162232,
REGON: 016415800, NIP: 5262508021, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł – w pełni
opłaconym („CM WUM”), dla poszczególnych Pacjentów CM WUM we wszystkich placówkach jej
podległych.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej na stronę

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej