Centrum Medyczne WUM

ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa

Stomatologia - Oddział CMWUM Emilii Plater

ul. E. Plater 21, 00-688 Warszawa

Usługi stomatologiczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ

Zakres świadczeń UCS:

Świadczenia bezpłatne dla osób ubezpieczonych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

  • Ortodoncja dla dzieci i młodzieży
  • Protetyka stomatologiczna
  • Stomatologia ogólna
  • Stomatologia ogólna dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
  • Periodontologia
  • Chirurgia stomatologiczna