W marcu dołączyła do naszego Zespołu lekarzy Pani dr n. med. Iwanna Dubczak.

Pani Doktor jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Czerniowcach. Specjalizacje
z chorób wewnętrznych odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego (ul. Banacha 1a). Od 2010 r. pracowała w Klinice Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego
Instytutu Medycznego MON. W 2013 r. uzyskała tytuł specjalisty nefrologa, a w 2018 r. – specjalisty
reumatologa. W kwietniu 2018 r. obroniła prace doktorską: „Wpływ niedoczynności tarczycy i leczenia
substytucyjnego na współczynniki konwersji hormonów tarczycy u chorych z niewydolnością nerek”.
Pani Doktor uczestniczyła w szeregu kursów, szkoleń, praktyk oraz konferencji medycznych krajowych
i zagranicznych. Prowadziła również wykłady dla pielęgniarek z dziedziny nefrologii.

Głównym zainteresowanie Pani Doktor jest leczenie pacjentów z niewydolnością nerek, diagnostyka oraz
leczeniem kłębuszkowych zapaleń nerek oraz kamicą nerkową jak i diagnostyką i leczeniem pacjentów
reumatologicznych (RZS, polimialgia, toczeń układowy, choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza).

Pani Doktor posługuje się biegle poza językiem polskim również językiem rosyjskim i ukraińskim.