Pragniemy poinformować, że od dnia 7 kwietnia 2021 r. w Centrum Medycznym WUM przyjmować będzie Pani dr Monika Whiteman – psycholog.

Pani dr przyjmuje dzieci (od 7 r. ż.) oraz osoby dorosłe w każdą środę w godzinach: 9.00 – 19.00.

Wizyty z zakresu:
  • psychosomatyka,
  • całe spektrum Autyzmu,
  • Zespół Aspergera,
  • psychologia ogólna.
Wizyty tylko komercyjne w cenie:
  • dzieci: 190 zł
  • dorośli: 170 zł
  • terapia rodzinna: 220 zł

dr Monika Whiteman
Ponad 24 letnie doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta w zakresie psychologii klinicznej, wykładowca psychologii społecznej oraz diagnosta, psycholog kliniczny i psychoterapeuta w placówkach medycznych i opiekuńczych.
ZAKRES PROBLEMATYKI:
 opieka terapeutyczna i psychologiczna
 prowadzenie terapii w zakresie zaburzeń osobowości, rozwoju oraz problemów umysłowych
 prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla pacjentów i ich rodzin
 prowadzenie poradnictwa w zakresie psychologii klinicznej (także w j. angielskim)
 przeprowadzanie psychoneurologicznej diagnostyki testowej
 przeprowadzania konsultacji kryzysowych (także w j. angielskim)
 poradnictwo z zakresu radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej
 badanie poziomu rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego
 rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo i fizycznie
 wspomaganie psychologiczne diagnozy i terapii schorzeń psychosomatycznych (w tym onkologicznych i neurologicznych)
 prowadzenie terapii rodzin
 prowadzenie trapi rodzin osób chorych somatycznie
 prowadzenie grup terapeutycznych
 diagnoza i terapia zaburzeń zachowania i emocji
 zaburzeni okresu dojrzewania
 zaburzenia wczesnoszkolne
 diagnostyka psychologiczna do celów medycznych i oświatowych (orzeczenia opinie)