W związku z określeniem po raz pierwszy obowiązującego od dnia 15 stycznia 2021 roku sposobu reglamentacji dostępu do szczepień, który wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. poinformowało Warszawski Uniwersytet Medyczny, że:

1)    pracownicy administracji uczelni medycznej, którą również jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, nie zostali zaliczeni do grup przewidzianych do prowadzenia szczepień w etapie „0”, ani w etapie „I”, chyba że spełniają kryterium wiekowe lub inne kryterium szczególne określone dla osób szczepionych w etapie „0” lub „I”;

2)    jednakże pracownicy administracji lub inne osoby, którym przed dniem 15 stycznia 2021 roku zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są̨ uprawnieni, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się̨ temu szczepieniu;

3)    do czasu wydania odpowiednich urzędowych objaśnień prawnych lub zmiany przepisów, osoby, które nie spełniają kryteriów określonych w powołanym rozporządzeniu nie mogą być szczepione przeciwko COVID-19. W szczególności może to dotyczyć osób, które nie mają aktywnego skierowania w systemie e-zdrowia/e-pacjent, jak i osób, których skierowanie zostało wystawione po dniu 14 stycznia 2021 roku, a nie spełniają kryteriów kwalifikacji określonych w powołanym rozporządzeniu;

4)    w przypadku powstania możliwości poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19, dla pracowników, którzy przy obecnym stanie przepisów nie mają takiej możliwości, jak również po ustaleniu kolejności przeprowadzenia procesu szczepień, podany zostanie odrębny komunikat.