Centrum Medyczne WUM

ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa

Stomatologia - Oddział CMWUM Emilii Plater

ul. E. Plater 21, 00-688 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szanowni pacjenci, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacja o ochronie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest dr Maciej Karwas.

Dane kontaktowe:

email: iod@cmwum.pl
tel.kom: 48 503 824 905